logo
logo

Category : Uncategorized

23 Oct 2016

CASE 1

Den senere tids diskusjoner og offentlige ordskifte har vist hvor marginalisert diskursen om rasisme og diskriminering i Norge er og har vært. Tabanka har i sitt arbeid møtt mange som har opplevd rasisme tett innpå seg.  Bakteppe for forestillingen var en rekke hendelser som kom tett på hverandre

17 Sep 2016

House

                   

10 Aug 2016

Being world class technique

Learning new things engages your prefrontal cortex, which operates via your working (i.e., short-term) memory. Your working memory is used for conscious decision-making and planning, directed at the attainment of your goals. However, once you automatize a skill, it becomes subconscious; and thus, you free up by 90 percent your working memory, which allows higher-level functioning. For example, you can drive for minutes at a time without even thinking about driving. In the context of learning and performance, automaticity allows you to apply and deepen your learning in novel and enhanced ways. Developing automaticity […]

23 May 2016

HVORDAN HÅNDTERE RASISME

HVA ER RASISME? Det finnes ikke en spesifik definisjon på rasisme som er gyldig for alle og i alle situasjoner. For å kunne diskutere rasisme må vi allikevel ha en definisjon eller en felles forståelse i bunn. For denne artikkelen vil en grei definisjon på rasisme være. Det er viktig å forstå forskjellen på rasisme og rasistiske fordommer. I Norge er Rasisme et Tabu tema og blir sjeldent diskutert. Mange mener at rasisme ikke eksisterer i Norge. Noe av grunnen […]

23 May 2016

Spørsmål om sjangeren

På hvilke måter forholder PULSE seg til hver av disse punktene? Nevn 3 eksempler til hvert punkt og diskuter det i klassen eller i grupper. På hvilken måte forholder andre ting dere har sett på seg til disse kriteriene? Merket dere en stor forskjell mellom denne forestillingen og andre ting dere har sett? Hvorfor tror dere at akkurat disse elementene går igjen i nesten all kunstnerisk dans som produseres av afrikanere og deres etterkommere som bor i vesten? Reflekterer det […]

23 May 2016

CASE 3 SIGARETTMERKER PÅ RYGGEN

Kunstnerisk leder for Tabanka har sigarettmerker på ryggen og arr etter varm olje på brystet. Disse ble gitt ham av voksne og eldre ungdommer under hans oppvekst rund det Nynasistiske miljøet i Nittedal og Hadeland. Han snakket offentlig om dette i forbindelse med løslatelsen av drapsmennene på Benjamin Hermansen. En tidligere lærer fra barneskolen ringte etter dette og ba om tilgivelse for ikke å ha gjort mer for hjelpe. Etter samtalen hadde Thomas ett sterkt behov for å få ut […]

23 May 2016

CASE 2 BUNAD & RASTAFLETTER

BUNAD OG RASTAFLETTER: En annen kvinne i kompaniet gikk 17 mai med bunad. Hun er halvt gambisk. Hun ble spyttet på og fortalt at hun ikke hadde rett til å gå i bunad. Tilsvar belønnet henne med å bli holdt fast av to gutter, mens en tredje rev ut noen av rastaflettene hennes. Heller ikke hun fikk hjelp av tilskuere før etterpå. Da hun uttrykte at hun hatet at dette kunne skje henne i Norge 2014, sa en av de […]

23 May 2016

Case 1: Buss, vold & Rasisme

En av gruppens grunnleggere ble på bussen spurt hva hun koster. Da hun forklarte mannen at hun ikke var til salgs, dyttet han henne ned i midtgangen og sparket henne gjentatte ganger, mens han kalte henne neger og hore. Ingen hjalp henne. Først da mannen hadde gått av, og det ble klart for folk rundt at barnevognen som sto der var hennes, og at hun var ”norsk”, spurte de henne om det gikk bra og om hun trengte hjelp. Situasjonen […]

23 May 2016

TABANKAS BIDRAG TIL DET NORSKE KUNSTFELTET

Vårt virke handler om å problematisere fastgrodde perspektiver og å være innovative kunstformidlere.  Tabanka representerer en høyst internasjonal generasjon som har et tilsvarende internasjonalt blikk på det globale samfunnet generelt, og Norge spesielt. Tabanka bryter ikke bare ned barrierer, men skaper også nye rom:   Vi bidrar med nye perspektiver med tanke på publikums- og utøverutvikling og nye tilnærminger til hvordan kunst bør defineres «Er hjem» for den internasjonalt anerkjente Talawa-teknikken Går i bresjen for å oversette afrikanistisk bevegelsesspråk, symbolikk og […]

23 May 2016

DANS SOM AKTIVISME

Med dans som metode når Tabanka ut til mange tusen mennesker årlig med informasjon om rasisme, identitet og tilhørighet. Vi jobber med denne problematikken fra flere vinkler:   Direkte arbeid med de som møter rasisme og diskriminering Forestillinger som PULSE setter problematikken på dagsorden på en unik og kreativ måte Det holdes kompetansehevende foredrag for elever, lærere og ungdomsarbeidere, og vi holder generelle foredrag og workshops   Ved å knytte dans og kulturelle uttrykk opp mot arbeidet med rasisme, identitet og […]