logo
logo

TABANKAS BIDRAG TIL DET NORSKE KUNSTFELTET

Vårt virke handler om å problematisere fastgrodde perspektiver og å være innovative kunstformidlere.  Tabanka representerer en høyst internasjonal generasjon som har et tilsvarende internasjonalt blikk på det globale samfunnet generelt, og Norge spesielt. Tabanka bryter ikke bare ned barrierer, men skaper også nye rom:

 

 • Vi bidrar med nye perspektiver med tanke på publikums- og utøverutvikling og nye tilnærminger til hvordan kunst bør defineres
 • «Er hjem» for den internasjonalt anerkjente Talawa-teknikken
 • Går i bresjen for å oversette afrikanistisk bevegelsesspråk, symbolikk og estetikk for internasjonale og lokale scener
 • Er en kunnskapsformidler av nye trender og arbeidsmetoder med særskilt fokus på mangfold
 • Løfter frem nye stemmer, utfordrer og forsterker identiteter gjennom humor, intellekt, emosjoner, estetikk og kommunikativ dansekunst
 • Er brobygger mellom nye publikumsgrupper og de etablerte kunstscenene
 • Er en institusjon som profesjonaliserer unge utøvere innenfor alternative sjangre
 • Er en institusjon som imøtekommer publikums og scenenes etterspørsel etter nyskapning og mangfold, men som ikke går på bekostning av kunstnerisk kvalitet
 • Knuser myter rundt flerkultur, mangfold og etnisitet som barriere for relevant og overførbar kunst
 • Er en institusjon som bruker dans som metode i forebyggende og helsefremmende arbeid. «Bruksrettet kunst» er like meningsfylt, kunstnerisk og har like god kvalitet som alternativer som forfekter kunst for kunstens skyld.
 • Tilbyr profesjonell trening i afrikansk diasporadans på et høyt internasjonalt nivå
 • Er en institusjon som bygger en profesjonell plattform for utøvere som faller utenfor det etablerte dansefeltet
 • Fusjonerer og synliggjør forbindelsene mellom etablerte dansesjangre som moderne, ballet og jazz og de «nye» sjangrene som er i ferd med å etablere seg (afrikansk, karibisk, dancehall, salsa, hip-hop, house, waacking, vogueing med flere)

Comments are closed.