logo
logo

Spørsmål om sjangeren

  1. På hvilke måter forholder PULSE seg til hver av disse punktene?
  2. Nevn 3 eksempler til hvert punkt og diskuter det i klassen eller i grupper.
  3. På hvilken måte forholder andre ting dere har sett på seg til disse kriteriene?
  4. Merket dere en stor forskjell mellom denne forestillingen og andre ting dere har sett?
  5. Hvorfor tror dere at akkurat disse elementene går igjen i nesten all kunstnerisk dans som produseres av afrikanere og deres etterkommere som bor i vesten?
  6. Reflekterer det bare deres kultur og tradisjon eller kan det ha noe med deres samfunnsmessige posisjon og situasjon å gjøre? I så fall hva eller hvilke?

Comments are closed.