logo
logo

CASE 1

Den senere tids diskusjoner og offentlige ordskifte har vist hvor marginalisert diskursen om rasisme og diskriminering i Norge er og har vært. Tabanka har i sitt arbeid møtt mange som har opplevd rasisme tett innpå seg.  Bakteppe for forestillingen var en rekke hendelser som kom tett på hverandre

Comments are closed.