logo

Category : Pulse

23 May 2016

CASE 3 SIGARETTMERKER PÅ RYGGEN

Kunstnerisk leder for Tabanka har sigarettmerker på ryggen og arr etter varm olje på brystet. Disse ble gitt ham av voksne og eldre ungdommer under hans oppvekst rund det Nynasistiske miljøet i Nittedal og Hadeland. Han snakket offentlig om dette i forbindelse med løslatelsen av drapsmennene på Benjamin Hermansen. En tidligere lærer fra barneskolen ringte etter dette og ba om tilgivelse for ikke å ha gjort mer for hjelpe. Etter samtalen hadde Thomas ett sterkt behov for å få ut […]

23 May 2016

CASE 2 BUNAD & RASTAFLETTER

BUNAD OG RASTAFLETTER: En annen kvinne i kompaniet gikk 17 mai med bunad. Hun er halvt gambisk. Hun ble spyttet på og fortalt at hun ikke hadde rett til å gå i bunad. Tilsvar belønnet henne med å bli holdt fast av to gutter, mens en tredje rev ut noen av rastaflettene hennes. Heller ikke hun fikk hjelp av tilskuere før etterpå. Da hun uttrykte at hun hatet at dette kunne skje henne i Norge 2014, sa en av de […]

23 May 2016

Case 1: Buss, vold & Rasisme

En av gruppens grunnleggere ble på bussen spurt hva hun koster. Da hun forklarte mannen at hun ikke var til salgs, dyttet han henne ned i midtgangen og sparket henne gjentatte ganger, mens han kalte henne neger og hore. Ingen hjalp henne. Først da mannen hadde gått av, og det ble klart for folk rundt at barnevognen som sto der var hennes, og at hun var ”norsk”, spurte de henne om det gikk bra og om hun trengte hjelp. Situasjonen […]

23 May 2016

OM PULSE

OM PULSE   PULSE er en forestilling som utforsker identitet og tilhørighet gjennom dans.   Våre forfedre ble tatt fra Afrika og fraktet over Atlanteren som slavebundne eller så ble de igjen og kjempet for overlevelse under krig og tyranni. For noen var å kunne lese og skrive straffbart med døden. Andre har vært døden nær for å bringe sine barn til ett land, hvor de vil ha tilgang på skole og utdannelse. Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela. […]

23 May 2016

TABANKAS BIDRAG TIL DET NORSKE KUNSTFELTET

Vårt virke handler om å problematisere fastgrodde perspektiver og å være innovative kunstformidlere.  Tabanka representerer en høyst internasjonal generasjon som har et tilsvarende internasjonalt blikk på det globale samfunnet generelt, og Norge spesielt. Tabanka bryter ikke bare ned barrierer, men skaper også nye rom:   Vi bidrar med nye perspektiver med tanke på publikums- og utøverutvikling og nye tilnærminger til hvordan kunst bør defineres «Er hjem» for den internasjonalt anerkjente Talawa-teknikken Går i bresjen for å oversette afrikanistisk bevegelsesspråk, symbolikk og […]

23 May 2016

KUNST OG IDENTITET

Tabanka forplikter seg til å formidle det afronorske narrativ. Vi vil utforske en sentralitet i egen virkelighet og virkelighetsforståelse. Som «minoriteter» og «marginaliserte mennesker» bruker vi mye energi på å oversette oss selv og vår virkelighetsforståelse til majoritetssamfunnet. Vi søker å frigjøre oss fra disse tyngslene ved å tydeliggjøre vår egen stemme og vår egen virkelighet. Målet er ikke «å oversette oss» selv for andre, men snarere å finne essensen i hvem vi er og synliggjøre dette for oss selv og […]

23 May 2016

KUNSTNERISK TILNÆRMING

  Tabankas kunstneriske tilnærming feirer vår humanitet: Våre dansede ritualer omformer våre kropper til utstillinger av hvem vi var, hvem vi er og potensialet til hva vi kan bli. Det er perfeksjoneringen av dette ritualet som er det høyeste målet, selve “raison d’être”for vårt kunstneriske virke. Tabankas kunstneriske mål er å trekke dypt på tradisjonelle og moderne ritualer og slik skape et eget rom: Vi lar kroppen diskutere, forsvare, dytte, presse og lage plass hvor den svarte kroppen hører hjemme; […]

23 May 2016

TALAWA MODELLEN

SÆREGENHETER VED TALAWA- MODELLEN   Kulturelt forankrede metoder (metoder som tar utgangspunkt i kulturelle faktorer hos individene som kan fungere styrkende for de interne og eksterne prosesser. Ofte med særlig fokus på ikke vestlige kulturelle faktorer, eller hybrididentiteter som oppstår i samfunnet.   Identitet og tilhørighet med solid kunnskap på hvordan flerkulturell ungdom bygger sin identitet ,under påvirkning av det Norske samfunnet og ulike elementer hvor mange ønsker å sette en merkelapp på dem.   Parallelle virkeligheter: Talawa-modellen tar utgangspunkt […]

23 May 2016

NORGES FØRSTE SOUL DANCE COMPANY

HVA ER ET SOUL DANCE KOMPANI? Blant afro-amerikanerne er soul food et begrep som brukes om den maten som tilberedes til familiesammenkomster, samfunnsbegivenheter og aktiviteter som skaper samhold og tilhørighet. Matens symbolske betydning er at den er helende – maten som deles i slike sammenhenger er like verdifull som selve sammenkomsten. Soul er dermed noe felles og oppløftende. Det sies at soul-musikk, slik den kommer til uttrykk i Vesten, er essensen av den afrikanske folkesjelen. Den bærer med seg alle […]

23 May 2016

BEGREPSBRUK RUNDT AFRIKA

EN OPPKLARING OM BRUK AV BEGREPET ”AFRIKA” M.M   Vi vil flere steder i teksten referere til Afrikansk, Afrika, Afrikanistisk, Diaspora osv.   Diaspora refererer til alle som har afrikansk avstamning men som bor utenfor kontinentet. Dette er uavhengig om de har flyttet ut av afrika frivillig eller gjennom tvungen migrasjon som slaveri.   Afrikanistisk referer til ting som har røtter i eller tar utgangspunkt i en afrikansk tradisjon, eller kulturelle rammer.   AFRIKA Vi må understreke at Afrika er […]