logo
logo

NORGES FØRSTE SOUL DANCE COMPANY

HVA ER ET SOUL DANCE KOMPANI?

Blant afro-amerikanerne er soul food et begrep som brukes om den maten som tilberedes til familiesammenkomster, samfunnsbegivenheter og aktiviteter som skaper samhold og tilhørighet. Matens symbolske betydning er at den er helende – maten som deles i slike sammenhenger er like verdifull som selve sammenkomsten. Soul er dermed noe felles og oppløftende. Det sies at soul-musikk, slik den kommer til uttrykk i Vesten, er essensen av den afrikanske folkesjelen. Den bærer med seg alle overlevelseskampene som våre fedre måtte utstå under slavetiden, men vitner samtidig om kampene vi fortsatt kjemper mens vi tilpasser oss en ny tilværelse i det moderne samfunn.

Soul food og soul-musikk er begge kulturelle uttrykksformer som springer ut av afrikaneres diverse erfaringer i Vesten. De virker samlende «and they lift our spirits». Selv om disse uttrykkene i størst grad retter seg mot «diasporaens barn», er de like smakfulle, vakre og nærende for alle som opplever disse inntrykkene. Også i Soul Dance er kulturarven og livserfaringene til etterkommerne av den afrikanske diaspora viktige virkemidler for å skape de sjelfulle historiene

Comments are closed.