logo

Author Archives: thomas

23 Oct 2016

CASE 1

Den senere tids diskusjoner og offentlige ordskifte har vist hvor marginalisert diskursen om rasisme og diskriminering i Norge er og har vært. Tabanka har i sitt arbeid møtt mange som har opplevd rasisme tett innpå seg.  Bakteppe for forestillingen var en rekke hendelser som kom tett på hverandre

17 Sep 2016

House

                   

10 Aug 2016

Being world class technique

Learning new things engages your prefrontal cortex, which operates via your working (i.e., short-term) memory. Your working memory is used for conscious decision-making and planning, directed at the attainment of your goals. However, once you automatize a skill, it becomes subconscious; and thus, you free up by 90 percent your working memory, which allows higher-level functioning. For example, you can drive for minutes at a time without even thinking about driving. In the context of learning and performance, automaticity allows you to apply and deepen your learning in novel and enhanced ways. Developing automaticity […]

23 May 2016

SPØRSMÅL OM PULSE OG AFRIKANISTISK DANS

Her lønner det seg å se på denne siden: HVA KJENNETEGNER AFRIKANISTISK DANS her finner du en liste over kjennetegn ved Afrikanistisk dans med forklaringer av hvert av elementene. Ved hjelp av denne listen svar på noen av de følgende spørsmålene: På hvilken måte kom EPHEBISME til uttrykk i forestillingen? Kom dette til uttrykk rent utover det at danserne er unge? La dere merke til at danserne ikke danset på 8er tellinger? Hvordan forholdt danserne seg til musikken. Danset de alltid […]

23 May 2016

SPØRSMÅL TIL FØR OG ETTER OPPTREDEN

Hvordan uttrykket kompaniet samhold på scenen? Fikk du inntrykk av at de hentet styrke og støttet hverandre gjennom ting? På hvilken måter ble dette formidlet kunstnerisk? La dere merke til noen særlige ord eller setninger i tekstene? Sammenfalt dette med de tingene som dere vet om målet med forestillingen? Fikk du lyst til å bevege deg med musikken og med danserne mens de beveget seg? Har du sett andre danseforestillinger? Hvordan skilte denne forestillingen seg fra andre forestillinger du har […]

23 May 2016

Resultater fra Tabanka sitt sosiale arbeid

Tabanka har utviklet en egen modell for ungdomsarbeid TALAWA-modellen. Talawa- modellen er den eneste utprøvde modellen som aktivt benytter seg av det interseksjonelle potensialet beskrevet over, og som har kombinert dette med spisskompetanse på særlig svarte og minoritetsetniske ungdommers virkelighet og kultur. Av 60 (16-20år) ungdommer som har vært del av den sentrale prosjektgruppen i siden 2007, har vi fått følgende resultater: 28 har kunst som inntektskilde! (undervisning/fremvisning). 9 har foredragsvirksomhet som inntektskilde. 6 har ungdomsarbeid som inntektskilde! Av 33 […]

23 May 2016

HVORDAN HÅNDTERE RASISME

HVA ER RASISME? Det finnes ikke en spesifik definisjon på rasisme som er gyldig for alle og i alle situasjoner. For å kunne diskutere rasisme må vi allikevel ha en definisjon eller en felles forståelse i bunn. For denne artikkelen vil en grei definisjon på rasisme være. Det er viktig å forstå forskjellen på rasisme og rasistiske fordommer. I Norge er Rasisme et Tabu tema og blir sjeldent diskutert. Mange mener at rasisme ikke eksisterer i Norge. Noe av grunnen […]

23 May 2016

TABANKAs FORSTÅELSE AV RASISME

  Selv om TABANKA ikke kun jobber med spørsmål direkte knyttet til rasisme, så er forståelsen av rasisme et svært viktig tema i virksomheten. På en noe forenklet måte kunne man sagt at dersom rasisme ikke eksisterte ville det heller ikke vært behov for å drive TABANKA, ihvertfall ikke på samme grunnlag som idag. Å forklare TABANKA’s arbeid er vanskelig uten en kort innføring i organisasjonens forståelse av rasisme. Det har blitt populært å hevde at vi ikke må snakke […]

23 May 2016

Spørsmål om sjangeren

På hvilke måter forholder PULSE seg til hver av disse punktene? Nevn 3 eksempler til hvert punkt og diskuter det i klassen eller i grupper. På hvilken måte forholder andre ting dere har sett på seg til disse kriteriene? Merket dere en stor forskjell mellom denne forestillingen og andre ting dere har sett? Hvorfor tror dere at akkurat disse elementene går igjen i nesten all kunstnerisk dans som produseres av afrikanere og deres etterkommere som bor i vesten? Reflekterer det […]

23 May 2016

KJENNETEGN VED AFRIKANISTISK KUNSTFORMIDLING?

Basert på samtaler med og etter å ha studert arbeidet til kjente koreografer og dansekritikere som Brenda Dixon Gottchild, Kariamu Welsh Asante, Jawole Willa Jo Zollar, Garth Fagan, Germaine Acogny, Obediah Wright, BaKari Lindsey, Judith Jamison, og de avdøde Pearl Primus, og Katherine Dunham, har vi kommet frem til en rekke kjennetegn på afrikanistisk danseproduksjon. Disse kjennetegnene er:   UREDD ekspressive og dramatiske bevegelser som kan være både abstrakte og spesifikke samtidig.   ET HISTORIE-FORTELLENDE ASPEKT Dansen kan bære preg […]