logo

SPØRSMÅL TIL FØR OG ETTER OPPTREDEN

 1. Hvordan uttrykket kompaniet samhold på scenen?
 2. Fikk du inntrykk av at de hentet styrke og støttet hverandre gjennom ting?
 3. På hvilken måter ble dette formidlet kunstnerisk?
 4. La dere merke til noen særlige ord eller setninger i tekstene? Sammenfalt dette med de tingene som dere vet om målet med forestillingen?
 5. Fikk du lyst til å bevege deg med musikken og med danserne mens de beveget seg?
 6. Har du sett andre danseforestillinger? Hvordan skilte denne forestillingen seg fra andre forestillinger du har sett?
 7. Fikk forestillingen deg til å tenke mer over rasisme og diskriminering?
 8. På hvilken måter fikk den deg til å tenke mer over dette?
 9. Får du lyst til å gjøre noe mot rasisme og diskriminering? Hva får du lyst til å gjøre?
 10. Er dans et bra medium for å ta opp samfunnskritiske spørsmål? På hvilken måte kan du selv ta opp liknende spørsmål?
 11. Hvordan tenker du at danserne hentet inspirasjon fra sine forfedre i denne forestillingen? Fikk du en følelse av stolthet, kamp og motstand?
 12. Har du tenkt over effektene av rasisme og diskriminering før? Hvilke nye tanker ble vekket etter å ha sett dette?
 13. Artikkelen Kunstnerisk leder skrev i Aftenposten er på følgende link: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hverdagsrasisme—hver-dag-7377748.html
  1. Diskuter gjerne innholdet i klasserommet og bruk den som utgangspunkt for å diskutere rasisme og hverdagsrasisme.

Comments are closed.