logo
logo

DANS SOM AKTIVISME

Med dans som metode når Tabanka ut til mange tusen mennesker årlig med informasjon om rasisme, identitet og tilhørighet. Vi jobber med denne problematikken fra flere vinkler:

 

  • Direkte arbeid med de som møter rasisme og diskriminering
  • Forestillinger som PULSE setter problematikken på dagsorden på en unik og kreativ måte
  • Det holdes kompetansehevende foredrag for elever, lærere og ungdomsarbeidere, og vi holder generelle foredrag og workshops

 

Ved å knytte dans og kulturelle uttrykk opp mot arbeidet med rasisme, identitet og tilhørighet, gjøres temaene mer tilgjengelige. Kulturell utøving er dessuten en effektiv metode for å bryte ned de vanligste barrierene som hindrer god dialog.

 

Grunnleggeren av Tabanka er kanskje én av dem som har jobbet lengst og mest spesifikt med rasisme, identitet og tilhørighet i Norge. Samtidig som Tabanka fokuserer på dans og dansekunst, arbeider flere av kompaniets medlemmer aktivt som ungdomsarbeidere. Vi hjelper ungdommer ut i jobb og arbeider med å forhindre skolefravær og frafall, i tillegg til å undervise i kjønnsroller, kultur, og rasisme. Tabanka holder ofte foredrag om rasisme og diskriminering og har et stort nettverk av mennesker som kan hjelpe de som møter denne problematikken. Dersom du ønsker mer informasjon om vårt sosiale arbeid, kan du besøke www.manhood.no som tar opp de ovennevnte problemstillingene, og som i tillegg retter ekstra oppmerksomhet mot svarte gutters perspektiver. Eventuelt kan du ta direkte kontakt på [email protected]. Kontakt oss om du ønsker hjelp, om du ønsker foredrag på din skole, om du ønsker at vi skal prate med en lærer, eller om du som lærer ønsker råd og veiledning.

Comments are closed.