logo
logo

KJENNETEGN VED AFRIKANISTISK KUNSTFORMIDLING?

Basert på samtaler med og etter å ha studert arbeidet til kjente koreografer og dansekritikere som Brenda Dixon Gottchild, Kariamu Welsh Asante, Jawole Willa Jo Zollar, Garth Fagan, Germaine Acogny, Obediah Wright, BaKari Lindsey, Judith Jamison, og de avdøde Pearl Primus, og Katherine Dunham, har vi kommet frem til en rekke kjennetegn på afrikanistisk danseproduksjon. Disse kjennetegnene er:

 

UREDD

ekspressive og dramatiske bevegelser som kan være både abstrakte og spesifikke samtidig.

 

ET HISTORIE-FORTELLENDE ASPEKT

Dansen kan bære preg av en form for historiefortelling. Det kan være viktig å bite seg merke til at Afrikansk historiefortelling ofte ikke er sekvensiert, eller krononlogisk mer bærer mer preg av å være ”collage” aktig eller episodisk.

 

SOSIOPOLITISK ENGASJERT

Politisk bevisst, ofte samfunnskritisk eller tar opp ulike samfunnsmessige problemstillinger.

 

SPIRITUELT

Ofte har den elementer av rituale, transendens, transformasjon, ekstatse. Stemingen i dansen strekker seg ofte utover det rent fysiske i koreografien. En kan merke og kjenne at danserne danser med noe større enn seg selv, eller at en påberoper støtte og styrke fra Gud og eller forfedre osv.

 

IMPROVISASJON

Dette er grunnleggende i alle afrikanistiske danseformer. Lettest å gjenkjenne for yngre mennesker gjennom for eksempel hip hop og house dansens ”freestyle” elementer. Margareth Thompson Drewal og Martha Graham (begge sentrale i byggingen av moderne dans) har uttalt at:

”Afrikan dance is more modern than modernism itself”…Martha Graham

 

JORDNÆRT (GROUNDED)

I kroppsholdning er det bøyde knær og en nær kontakt med modern jord. Det er en nesten magnetisk seig tiltrekningskraft i dansernes bevegelser og selv høye hopp understreker veien ned og ”hjemkomsten” til bakken nesten like mye som selve hoppet oppover. Ballett for eksempel vektlegger i motsetning til denne den vektløse følelsen i luften og veien oppover. En del dansekritikere mener at dette er en vesentlig forskjell mellom Afrikansk og Europeisk basert dans. Vi mener allikevel det er viktig å notere seg at Afrika har mange 1000 danser og at det finnes koordinater for de aller fleste kvaliteter innenfor dette enorme bevegelsesutvalget.

 

 

”Å DANSE ALLE TROMMER”

Skuldre, ribbein, bryst, mage, hofter, lår, bein, føtter hele kroppen er med på dansen og kan ofte bevege seg til mange ulike rytmer og tempo samtidig. Dette er å danse alle kroppens trommer. Dette er det som virkelig kjennetegner afrikansitisk dans, da de aller fleste andre danseformer favoriserer en og en kroppsdel og eller forventer at kroppen beveger seg synkront og med en tydelig ”cause and effect”.

Comments are closed.