logo
logo

PULSE

Velkommen til PULSE, en forestilling om livets berg og dalbane, tolket gjennom kroppene til de Afropeiske danserne i Tabanka Dance Ensemble.

Under vil dere finne informasjon, oppgaver, refleksjonstekster og litt attåt. Gleder oss til å danse med dere!

1. FØR DU STARTER 

Det kan være lurt å ta en rask titt på lenkene under dette punktet før dere kommer til forestillingen og også til gjennomgang i klassen. Under “din rolle som publikum på Pulse”, vil dere se at vi har en noe annen publikums “cotyme” enn den som er vanlig når en går å se dans. Dette kan være lurt å få med seg. Under “begrepsbruk” punktet vil vi oppklare hva som legges i ulike kontekster og dette kan være lurt å gå rask over før diskusjoner eller dypere lesning.

 

2. OM KOMPANIET

3. OM DANSESJANGEREN

4. KOMPANIETS SOSIALE ARBEID

Tabanka arbeider mye sosialt og er en like stor aktør i ungdomsarbeid arena som i kunstverden. I all realitet så er det sosiale og det kunstneriske en symbiotisk prosess for Tabanka, hvor ungdomsarbeidet og det sosiale arbeidet danner grunnlag for de utgangspunkt, historier og perspektiver som Tabanka bringer opp på scenen.

5. OM PULSE:

Her finner dere en nærmere beskrivelse av selve forestillinge PULSE samt noen artikkler samt oppgaver som belyser noen av de episodene fra dansernes liv som har dannet inspirasjonsgrunnlaget for forestillingen. Blant annet har møter med rasisme vært med på å inspirere bevegelsesmateriet.

  • OM PULSE – Kort beskrivelse av dansen og forestillingens forstudie

Vi har nevnt flere steder at møte med rasisme har vært med på å forme denne forestillingen. Under får dere en kort beskrivelse av 3 slike episoder med tilhørende oppgaver til gjennomgang i klasserommet. Den senere tids diskusjoner og offentlige ordskifte har vist hvor marginalisert diskursen om rasisme og diskriminering i Norge er og har vært. Tabanka har i sitt arbeid møtt mange som har opplevd rasisme tett innpå seg.  Bakteppe for forestillingen var en rekke hendelser som kom tett på hverandre

 

6. OM RASISME

KUNST & KULTUR har alltid hatt en sentral rolle i hvordan Afrikanere har håndtert og taklet rasisme, undertrykkelse og livets lavere punkter.

Her følger en omfattende veileder om hva rasisme er, hvordan det kan håndteres i skole og arbeidsliv, samt noen gode råd til hvordan å ta opp og håndtere rasisme som en har opplevd i skolen. Denne fungerer bra for både lærere og elever. Det er mulig å bestille foredrag om rasisme til fagdager, eller for elever. Har du selv møtt rasisme kan vi også hjelpe deg. Ta kontakt!

 

7. SPØRSMÅL TIL FØR OG ETTER OPPTREDEN: